СПЕКТРИ спецификация:

 

Сайтът е собственост
на spectri.net

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ШУМ И ВИБРАЦИИ

 

услуги

 
 
Проекти по генериране на стратегически шумови карти
 
  • Община Пловдив – изработване на стратегическа карта за шум
  • Община София – изработване на стратегическа карта за шум АПИ – Изработване на стратегическа карта за шум за пътища над 6 000 000 млн. превозни средства годишно

информация на сайта spectri.net
 


Изработване на проекти за редукция влиянието на шума от основен източник

информация на сайта spectri.net

 Изследване на шумовото натоварване

информация на сайта spectri.net

 Акустични проекти в областта оценка влиянието от дейността на летища (авиационен шум)

информация на сайта spectri.net

 Мониторинг, оценка и анализ на комунален шум

 Инсталация и монтаж на системи за постоянен мониторинг на шум в околната среда


Община Пловдив – инсталирани и успешно функциониращи …ШУМ В ГРАДСКА ОК. СРЕДА...

информация на сайта spectri.net

 Летище София – инсталирана система за мониторинг на авиационен шум

информация на сайта spectri.net

 
 

Реална визуализация на изследване на шумовото натоварване в Агломерация (успешно реализиран проект на СПЕКТРИ ЕООД в гр. Пловдив (по задание на Община Пловдив)


Реална визуализация (изглед обект) на част от успешно реализиран проект на СПЕКТРИ ЕООД в с. Челопеч (по задание на Челопеч Майнинг – външен вентилатор „Изток”)


Изследване на шумовото натоварване на кв. Сарафово, община Бургас, инженерингов проект за гр. Бургас – Сарафово. Успешно реализиран от СПЕКТРИ ЕООД (по задание на Община Бургас)


Реална визуализация на ШУМОВ МОДЕЛ, инженерингов проект за Летища Варна и Бургас успешно реализиран съвместно с ИВТ – София (по задание на Фрапорт – България)


Измерване, оценка и анализ на шум в жилищни сгради


Инсталирана система за мониторинг на авиационен шум, по задание на Летище София