Добре дошли в ШУМ.EU

Шум.eu

гр.София, Студентски Комплекс,
улица „Баку" № 5А, етаж №5, офис 5-2,3
1421 – София П. К. 39

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Проекти по генериране на стратегически шумови карти

Община Пловдив – изработване на стратегическа карта за шум

Община София – изработване на стратегическа карта за шум АПИ – Изработване на стратегическа карта за шум за пътища над 6 000 000 млн. превозни средства годишно


Информация на сайта spectri.net



Реална визуализация на изследване на шумовото натоварване в Агломерация (успешно реализиран проект на СПЕКТРИ ЕООД в гр. Пловдив (по задание на Община Пловдив)