Добре дошли в ШУМ.EU

Шум.eu

гр.София, Студентски Комплекс,
улица „Баку" № 5А, етаж №5, офис 5-2,3
1421 – София П. К. 39

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Акустични проекти в областта оценка влиянието от дейността на летища (авиационен шум)

Информация на сайта spectri.net

 

Реална визуализация на ШУМОВ МОДЕЛ, инженерингов проект за Летища Варна и Бургас успешно реализиран съвместно с ИВТ – София (по задание на Фрапорт – България).