Добре дошли в ШУМ.EU

Шум.eu

гр.София, Студентски Комплекс,
улица „Баку" № 5А, етаж №5, офис 5-2,3
1421 – София П. К. 39

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Продукти

Шумомери за работна среда

Шумомери за работна среда

Интегриращи шумомери клас I

Шумомери за околна среда

Шумомери за околна среда

Шумомери за околна среда

Акустични калибратори

Акустични калибратори

Акустични калибратори

Софтуер

Софтуер

Софтуер за управление на ШУМ